Presidendi tunnustatud teadlased räägivad teadlasekarjääri kujunemisest

14. aprillil algusega kell 16 astuvad TÜ aulas karjäärikohvikus üles neli tänavu presidendi tunnustatud Tartu ülikooli teadlast, kes räägivad oma teadlasekarjääri kujunemisest ja sellega seotud võimalustest. Oma kogemusi jagavad Sulev Kõks, Ergo Nõmmiste, Andra Siibak ja Leho Tedersoo. Kõik huvilised on oodatud kohapeale või vaatama otseülekannet aadressilt www.uttv.ee.

„Tavapärasest rohkemate külalistega karjäärkohviku idee tekkis veebruaris pärast riiklike teaduspreemiate ja presidendi noore teadlase preemia laureaatide ning Valgetähe teenetemärkide kavaleride väljakuulutamist,“ rääkis üks idee autoritest, Tartu ülikooli teaduskommunikatsiooni peaspetsialist Signe Opermann.

Opermann tõdes, et austava tähelepanu keskmesse tõusnute nimekiri oli pikk ja hõlmas väga mitmesuguste uurimisvaldkondadega tegelevaid Tartu ülikooli teadlasi: „Sealt ka mõte tuua ühisesse vestlusringi kokku ühe ülikooli inimesed eri valdkondadest ja põlvkondadest.“

Karjäärikohvikus osalevad patofüsioloogia professor Sulev Kõks, kes sai koos professor Külli Kingoga riikliku teaduspreemia arstiteaduse alal tööde tsükli „Krooniliste põletikuliste nahahaiguste patogenees“ eest, mida kroonib avastus kaasasündinud immuunsuse olulisusest.

Presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgi pälvinud akadeemik, elektronspektroskoopia professori Ergo Nõmmiste uurimistööd võivad juba lähitulevikus viia uute superrakkude ja nanomaterjalide loomiseni.

Uue põlvkonna esindajatena asuvad arutlusringi Vabariigi Presidendi kultuurirahastu poolt noortele Eesti teadlastele antava preemia saanud meediauuringute vanemteadur Andra Siibak, kes uurib laste internetikäitumist ja digitaalse kirjaoskusega kaasnevaid eeliseid ja kitsaskohti ning bioloogiliste interaktsioonide ökoloogia vanemteadur Leho Tedersoo, kellel on koos kolleegidega käsil seente liigirikkuse uuringud üle kogu maailma.

Aprillikuine karjäärikohvik pakub aruteluainest teadlasekarjääri võimalustest: kuidas on seekordsed külalised teaduse juurde ning silmapaistvate saavutusteni jõudnud, mida selleks teinud või tegemata jätnud; millisena tajuvad nad teaduse ja teadlase rolli ühiskonnas ja avalikkuses; mida nad soovitavad alles bakalaureuse- või magistriõppe tudengitele, kelle peas mõlgub mõte akadeemilisest karjäärist ehk kuidas sisimas ära tunda nn teaduse kutse.

Neid ja teisi küsimusi esitab ning arutelu juhib Tartu ülikooli elektrokeemia doktorant Ronald Väli, kes eelmisel aastal pälvis kõrge koha Eesti teaduste akadeemia teaduse populariseerimise konkursil.

Sündmus toimub Tartu ülikooli aulas neljapäeval, 14. aprillil algusega kell 16. Tule kohale või vaata otseülekannet www.uttv.ee.

TÜ karjäärikohvik toob kokku noored ning tööturul aktiivsed ja edukad Tartu ülikooli vilistlased. Rohkem infot karjäärikohviku kohta leiab www.ut.ee/et/karjaarikohvik.

Lisainfo
Piia Mäesaar, TÜ karjääritalituse juhataja, 737 6206, 509 7164, piia.maesaar@ut.ee
Signe Opermann, TÜ teaduskommunikatsiooni peaspetsialist, 737 6113, 5647 7951, signe.opermann@ut.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392