Õppetöö

Lõputööde teemad

Ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakond

Botaanika osakonna ülesandeks on taimede ja seente ökoloogia ning süstemaatika uurimine ja õpetamine erinevatel organisatsioonitasemetel – alates fotosünteesiaparaadist kuni globaalsete taimkattemustriteni välja. Kuigi tavaks on saanud organismide uurimine kõige kaasaegsemate molekulaarsete meetoditega, ei ole me unustanud ka klassikalist botaanikat ja mükoloogiat - me tunneme tänini hästi taimi ja seeni ning õpetame neid “nägu- ja nimepidi” tundma.

Loe lisa
#teadus #ühiskonnale #uudis
20. veebruaril kell 10.15 kaitseb Anton Savchenko botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd „Taxonomic studies in Dacrymycetes: Cerinomyces and allied taxa“
02.02.2023
#koostöö #uudis
Maarjavälja karjääripäev toimub 9. veebruaril 2023.
26.01.2023
#teadus #ühiskonnale #uudis
25. jaanuaril kell 10.15 kaitseb Maret Gerz taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd „The distribution and role of mycorrhizal symbiosis in plant communities“
06.01.2023
#õppimine #teadus #uudis
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonnas on mitmeid töörühmi, kes ootavad endaga liituma nooremteadureid ehk doktorante.
09.12.2022