Botaanika osakond

Botaanika osakond kuulub Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituuti, mis on osa loodus- ja täppisteaduste valdkonnast.

Botaanika osakonna ülesandeks on taimede ökoloogia ja süstemaatika uurimine ja õpetamine erinevatel organisatsioonitasemetel – alates fotosünteesiaparaadist kuni globaalsete taimkattemustriteni välja. Traditsiooniliselt kuulub botaanika osakonna alla ka mükoloogia, kus tegeldakse nii erinevate seenerühmade süsteemi, ökoloogia kui taimede-seente kahepoolselt kasulike vastasmõjude uurimisega. Kuna tänapäeva loodusteadustes vaadeldakse enamikke elusolendeid kui kompleksorganisme, mis võivad koosneda kümnetest makroskoopilistest ja mikroskoopilistest liikidest, on õigem öelda, et tegeleme suures osas taimedega ja seentega seotud biootiliste interaktsioonide uuringutega, kuhu tihti on kaasatud ka zooloogid ja mikrobioloogid.

Molekulaarsed uurimismeetodid on tänapäeval jõudnud kõikidesse bioloogia valdkondadesse. Meie osakond püüab siin olla esirinnas – kõige kaasaegsemate molekulaarsete tehnikate rakendamine on saanud pigem tavaks kui erandiks. Samas ei ole me unustanud ka klassikalist botaanikat ja mükoloogiat, me tunneme tänini hästi taimi ja seeni ning õpetame neid “nägu- ja nimepidi” tundma.

Oleme alati osalenud ka Eesti taimeliikide ja taimekoosluste inventeerimise ja kaitsega seotud projektides nii uuringute, kaitse planeerimise kui kaitse korraldamise juures. Mõistagi oleme valmis seda ka edaspidi tegema, kus tahes vajatakse botaanilist või mükoloogilist ekspertiisi.

 


 

#ülikoolist
peahoone_tuledes _ Andres Tennus .jpeg

Eestikeelne ülikool saab 103-aastaseks

#ülikoolist
Tartu Ülikool THE edetabelis õige

Tartu Ülikool jätkab tõusu maailma tippülikoolide seas

#ülikoolist
Peahoone Ukraina riigilipu värvides, foto Andres Tennus

Ülikoolipere on oodatud Vene-Ukraina sõja teemalisse vestlusringi