Author:
Erakogu

Mullaökoloogia töörühm

Kes elavad mullas? Mida nad seal teevad? Millised on nende omavahelised suhted? Kuidas majandamine ja looduslikud häiringud mullaorganisme mõjutavad?
Need on küsimused, mida mullaökoloogia töörühm uurib. Luubi all on seened, sealhulgas mükoriisaseened, aga ka bakterid, kasvuhoonegaasid ja põllumajanduslik maakasutus. Meid huvitavad elurikkuse mustrid ja nende varieerumine looduslikes süsteemides nagu niidud ja metsad, ning inimmõjulistes süsteemides nagu põllud ja häiritud alad. Seome alusteaduse praktikaga ja loome tõenduspõhiseid majandamise suuniseid, mis aitaks säilitada ja vajadusel taastada mulla elurikkust.
Muld on elus ja mullaelustik ning selle terviklik toimimine on see, mis mulla, taimed ning kogu ökosüsteemid toimimas hoiab.

 

Uudised

Inimesed

Teadus

Lõputööde teemad

Publikatsioonid

#teadus #ühiskonnale

Daniyal Gohar kaitseb doktoritööd „Diversity, genomics, and potential functions of fungus-inhabiting bacteria“

20. juunil kell 14.15 kaitseb Daniyal Gohar botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd „Diversity, genomics, and potential functions of fungus-inhabiting bacteria“.
#Tartu2024 #teadus
Loodusfestival toimub 7.–11. juunini.

Kui elurikas on Sinu aed? Võta osa loodusvaatluste maratonist

#teadus

Seminar: Carlos Urcelay

Seminar: Carlos Urcelay