Skip to main content

Doktoriõpe botaanika osakonnas

Doktoriõppe maht on 240 EAP, millest doktoriõpingud moodustavad 60 EAP ning teadustöö 180 EAP. Doktoriõpingud koosnevad erialaainetest (36 EAP), üleülikoolilistest, valikainetest (12 EAP), ülikoolis õpetamise praktikast (6 EAP) ja vabaainetest (6 EAP). Doktorant teeb uurimistööd teaduskonna nõukogu poolt kinnitatud juhendaja või juhendaja ja kaasjuhendaja(te) nõustamisel. Teadusliku uurimistöö tulemused esitatakse doktoritööna, mida kaitstakse ökoloogia- ja maateaduste instituudi nõukogu koosolekul avalikus diskussioonis (erandjuhtudel kinnises diskussioonis). Doktoritööle esitatavad nõuded on määratletud TÜ teaduskraadide põhimääruses. Rahvusvahelise õpi- ja töökogemuse saamiseks on üliõpilasel soovitatav kokku vähemalt ühe semestri jooksul õppida ja/või uurimistööd teha väliskõrgkoolis või -teadusasutuses.

Elu- ja maateadusete doktoriõppe programm

 

#õppimine

Välisõpingud botaanika osakonnas

Välismaal õppimas käimine, sealhulgas praktika läbimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul.

Jaga
17.11.2021
#õppimine
Botaanilised objektid kividel. Foto: Maret Gerz

Magistriõpe botaanika osakonnas

Jaga
02.11.2021
#õppimine
Botaanilise objekti andmine käest kätte. Foto: Anna-Helena Purre

Bakalaureuseõpe botaanika osakonnas

Jaga
02.11.2021