Doktoriõpe botaanika osakonnas

Doktoriõppe korraldusliku info leiad ökoloogia ja maateaduste instituudi kodulehelt.


Doktoriõppe maht on 240 EAP, millest doktoriõpingud moodustavad 60 EAP ning teadustöö 180 EAP. Doktoriõpingud koosnevad erialaainetest (36 EAP), üleülikoolilistest, valikainetest (12 EAP), ülikoolis õpetamise praktikast (6 EAP) ja vabaainetest (6 EAP). Doktorant teeb uurimistööd teaduskonna nõukogu poolt kinnitatud juhendaja või juhendaja ja kaasjuhendaja(te) nõustamisel. Teadusliku uurimistöö tulemused esitatakse doktoritööna, mida kaitstakse ökoloogia- ja maateaduste instituudi nõukogu koosolekul avalikus diskussioonis (erandjuhtudel kinnises diskussioonis). Doktoritööle esitatavad nõuded on määratletud TÜ teaduskraadide põhimääruses. Rahvusvahelise õpi- ja töökogemuse saamiseks on üliõpilasel soovitatav kokku vähemalt ühe semestri jooksul õppida ja/või uurimistööd teha väliskõrgkoolis või -teadusasutuses.

Elu- ja maateadusete doktoriõppe programm

 

Veebi taustapilt

Botaanika osakonna lõputööde kaitsmised 2023

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Magistritööde eelkaitsmine 2023

Magistritööde eelkaitsmine 2023