Bioloogiliste interaktsioonide ökoloogia töörühm

Bioloogiliste interaktsioonide ökoloogia töörühm otsib vastuseid väga erinevatele teadusküsimustele. Esialgu keskendus meie töörühm taim-seen interaktsioonidele eelkõige ektomükoriisa näol, tänaseks tegeleb meie töörühm aga väga laiapõhjaliste uuringutega, mis hõlmavad kõigi mulla päristuumsete globaalset biogeograafiat.

Lisaks uurime oma töörühmas ka taimepatogeenide ja endofüütide mitmekesisust ning peremehespetsiifikat. Samuti on meie tähelepanu saanud seente suhted mullas elavate loomadega nagu hooghännalised. Lisaks seente ökoloogia ja biogeograafia tegeleb meie töörühm ka seenerühmade süstemaatikaga.

Töörühma koduleht