Skip to main content

Bioloogiliste interaktsioonide ökoloogia töörühm

Bioloogiliste interaktsioonide ökoloogia töörühm otsib vastuseid väga erinevatele teadusküsimustele. Esialgu keskendus meie töörühm taim-seen interaktsioonidele eelkõige ektomükoriisa näol, tänaseks tegeleb meie töörühm aga väga laiapõhjaliste uuringutega, mis hõlmavad kõigi mulla päristuumsete globaalset biogeograafiat.

Lisaks uurime oma töörühmas ka taimepatogeenide ja endofüütide mitmekesisust ning peremehespetsiifikat. Samuti on meie tähelepanu saanud seente suhted mullas elavate loomadega nagu hooghännalised. Lisaks seente ökoloogia ja biogeograafia tegeleb meie töörühm ka seenerühmade süstemaatikaga.

Töörühma koduleht

#teadus #ühiskonnale

Saleh Rahimlouye Barabi kaitseb doktoritööd „Investigation of diazotrophic bacteria association with plants“

Saleh Rahimlouye Barabi kaitseb doktoritööd „Investigation of diazotrophic bacteria association with plants“
Jaga
17.06.2022
#teadus #ühiskonnale

Farzad Aslani kaitseb doktoritööd „Towards revealing the biogeography of belowground diversity“

Farzad Aslani kaitseb doktoritööd „Towards revealing the biogeography of belowground diversity“
Jaga
17.06.2022
#teadus #ühiskonnale

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“
Jaga
20.05.2022