Lihhenoloogia töörühm

Lihhenoloogia töörühm tegeleb samblikega. Need on sümbiootilised organismid, mis koosnevad seenest ja rohevetikast. Meie töörühm töötab peamiselt kolmes suunas:

I Samblike süstemaatika ja arengulugu

Parandame praegust süsteemi - piiritleme arenguloo põhjal perekoni ja liike ning leiame nede sugulussuhteid. Arengupuude materjaliks on samblike seenkomponendist eraldatud DNA järjestused. Uudsema suunana uurima tsüanobakterit sisaldavate samblike osapoolte eripära ja seda määravaid tegureid.

II Samblike ökoloogia

Millised liigid kasvavad erinevates kasvukohtades, miks nad just neis kooslustes esinevad ning millised tingimused neid mõjutavad? Tegeleme metsa-, aga ka puisniitude ja loopealsete samblikega. Huvikohti on Eestis veelgi - luited ja liivikud, rändrahnud ja kiviaiad, pargid, raiesmikud ja vanad puitegitised. Uuringud seostuvad looduskaitsega - millised tegrid soodustavad ja millised kahjustavad liigirikkust või haruldaste liikide levikut. Oleme kasutanud samblikke indikaatoritena õhu saastatuse või erinevate koosluste loodusväärtuse ja kaitsevajaduse hindamisel.

III Samblike tutvustamine

Koostame määrajaid raamatutena ja interaktiivsetena, kõigile kasutamiseks. Veebis on Eesti liikide nimekiri (hetkel 967 liiki), pildigalerii ning kaitsealuste või ohustatud samblike digitaalsed liigilehed.

Uuri lähemalt Eesti samblike e-infosüsteemist.

Töörühma koduleht

 

Kuresoo villpead

Rahvusvaheline ökosüsteemide taastamise konverents toob Tartusse tipptasemel teadmised

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Seminar: Eleonora Beccari

Seminar: Eleonora Beccari