Mullaökoloogia töörühma uudised

Välitööd Namiibias

04.05.2023
Image
Taimeökoloogid välitöödel

Kas mulla DNA-d saab kasutada üleriigilises bioloogilise mitmekesisuse seires? Namiibia võib olla esimene riik maailmas, mis seda meetodit rakendab! Vasar jt hiljutises artiklis avaldatud lähenemisviisi põhjal (2023, Frontiers in Plant Science), algatati pilootuuring kuivas troopilises metsas, Zambezi piirkonnas Namiibias. Välitööd viisid läbi Dr Ezequiel Fabiano ja BSc. Ellen Magano Natasha Namiibia Ülikoolist ja Prof Martin Zobel, Dr Inga Hiiesalu ja bioinformaatik Dr Martti Vasar Tartu Ülikoolist.

#teadus #ühiskonnale

Daniyal Gohar kaitseb doktoritööd „Diversity, genomics, and potential functions of fungus-inhabiting bacteria“

20. juunil kell 14.15 kaitseb Daniyal Gohar botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd „Diversity, genomics, and potential functions of fungus-inhabiting bacteria“.
#Tartu2024 #teadus
Loodusfestival toimub 7.–11. juunini.

Kui elurikas on Sinu aed? Võta osa loodusvaatluste maratonist

#teadus

Seminar: Carlos Urcelay

Seminar: Carlos Urcelay