Foto:
Mari Moora

Koosluseökoloogia töörühm

Töörühmas tegeleme koosluste elurikkuste mustrite kirjeldamisega, keskendudes taimedele ja mükoriisat moodustavatele seentele. Samuti huvitavad meid mehhanismid, tänu millele elurikkuse mustrid tekivad. Milline on liikidevaheliste seoste nagu konkurents, sümbioos või herbivooria, roll koosluste struktuuri kujunemisel? Kuidas kooslused muutuvad ajas ning milline on inimtegevuse mõju? Seda teades saame paremini korraldada elurikkuse kaitset.

Hetkel konkreetset teemat valmis mõeldud pole. Kui aga oled huvitatud mõnest koosluseökoloogiaga haakuvast teemast, võta julgesti ühendust, et just sulle sobiv uurimistöö teema leida!

 


 

Töörühma liikmed

Martin Zobel
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
akadeemik, taimeökoloogia professor
J. Liivi 2-616
+372 737 6223
+372 518 7723 (6223)
Töörühma juht
Martin Zobel
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
akadeemik, taimeökoloogia professor
J. Liivi 2-616
+372 737 6223
+372 518 7723 (6223)
Mari Moora
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
õppetooli juhataja, koosluse ökoloogia professor
J. Liivi 2-612

Rektori tegevusvaldkond
nõukogu liige
+372 514 3394 (6383)
Mari Moora
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
õppetooli juhataja, koosluse ökoloogia professor
J. Liivi 2-612

Rektori tegevusvaldkond
nõukogu liige
+372 514 3394 (6383)
John Alexander Davison
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-608
John Alexander Davison
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-608
Guillermo Bueno
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
koosluse ökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-605
Guillermo Bueno
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
koosluse ökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-605
Martti Vasar
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
ökoinformaatika teadur
J. Liivi 2-306
Martti Vasar
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
ökoinformaatika teadur
J. Liivi 2-306
Mari Lepik
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia teadur 0,4 k
Mari Lepik
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia teadur 0,4 k
Maret Gerz
doktorant
Maret Gerz
doktorant
Daniela Leon Velandia
doktorant
Daniela Leon Velandia
doktorant
Yiming Meng
doktorant
Yiming Meng
doktorant
Ayesh Piyara Wipulasena Aleihela Yamannalage
doktorant
Ayesh Piyara Wipulasena Aleihela Yamannalage
doktorant
Anastasia Tõnisson
doktorant
Anastasia Tõnisson
doktorant
#teadus #ühiskonnale
Some of the most common basidiocarp morphotypes in Dacrymycetes.

Anton Savchenko kaitseb doktoritööd „Taxonomic studies in Dacrymycetes: Cerinomyces and allied taxa“

#teadus

Seminar: Madli Jõks

Seminar: Madli Jõks
#teadus

Seminar: Lauri Laanisto

Seminar: Lauri Laanisto