Autor:
Mari Moora

Koosluseökoloogia töörühm

Töörühmas tegeleme koosluste elurikkuste mustrite kirjeldamisega, keskendudes taimedele ja mükoriisat moodustavatele seentele. Samuti huvitavad meid mehhanismid, tänu millele elurikkuse mustrid tekivad. Milline on liikidevaheliste seoste nagu konkurents, sümbioos või herbivooria, roll koosluste struktuuri kujunemisel? Kuidas kooslused muutuvad ajas ning milline on inimtegevuse mõju? Seda teades saame paremini korraldada elurikkuse kaitset.

Kui oled huvitatud mõnest muust koosluseökoloogiaga haakuvast teemast, võta julgesti ühendust, et just sulle sobiv uurimistöö teema leida!


How do soil microbial communities respond to habitat loss and restoration. Kasvukohtade hävimise ja taastamise mõju mulla mikroobikooslustele.

Juhendajad John Davison (john.davison@ut.ee), Mari Moora (mari.moora@ut.ee).

 

Microbial niches and their roles in microbial community ecology. Mikroobide ökonišid ja koosluste struktuur.

Juhendajad John Davison (john.davison@ut.ee), Martin Zobel (martin.zobel@ut.ee).

 


 

Töörühma liikmed

Martin Zobel
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
õppetooli juhataja, akadeemik, taimeökoloogia professor
Lai 40-208
+372 737 6223
+372 518 7723 (6223)
Töörühma juht
Martin Zobel
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
õppetooli juhataja, akadeemik, taimeökoloogia professor
Lai 40-208
+372 737 6223
+372 518 7723 (6223)
Mari Moora
Rektori tegevusvaldkond
teadusprorektor
Ülikooli 18-223

Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
koosluse ökoloogia professor (tööleping peatatud)
+372 514 3394 (5611)
Mari Moora
Rektori tegevusvaldkond
teadusprorektor
Ülikooli 18-223

Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
koosluse ökoloogia professor (tööleping peatatud)
+372 514 3394 (5611)
John Alexander Davison
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-608
John Alexander Davison
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-608
Martti Vasar
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
ökoinformaatika teadur
J. Liivi 2-306
Martti Vasar
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
ökoinformaatika teadur
J. Liivi 2-306
Mari Lepik
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia teadur 0,4 k
Mari Lepik
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia teadur 0,4 k
Daniela Leon Velandia
doktorant
Daniela Leon Velandia
doktorant
Yiming Meng
doktorant
Yiming Meng
doktorant
Ayesh Piyara Wipulasena Aleihela Yamannalage
doktorant
Ayesh Piyara Wipulasena Aleihela Yamannalage
doktorant
Anastasia Tõnisson
doktorant
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
elurikkuse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse nooremteadur
J. Liivi 2
Anastasia Tõnisson
doktorant
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
elurikkuse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse nooremteadur
J. Liivi 2

Seminar: Toomas Tammaru

Seminar: Toomas Tammaru

Seminar: Susanna Vain

Seminar: Susanna Vain

Seminar: Jon Bennett

Seminar: Jon Bennett