Magistriõpe botaanika osakonnas

Alates 2019/20 õppeaastast alustas seniste bioloogia ja ökoloogia magistriõppekavade asemel uus BIOLOOGIA JA ÖKOINNOVATSIOONI ühtne õppekava. Botaanikast, taimeökoloogiast ja -füsioloogias ning mükoloogiast huvituvad tudengid on oodatud spetsialiseeruma just meie osakonda. Kõik tudengid saavad uue õppekava kohustuslikes moodulites süsteemse ülevaate Eesti ja Euroopa elustikust ja selle mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest, nende funktsionaalsusest ja kaitsest, õpitakse teadusandmeid koguma ja neid analüüsima. Edendamaks valdkondadevahelist ettevõtlikkust ökoloogiliste probleemide lahendamisel, omandatakse keskkonnasäästliku majanduse, ettevõtluse ja innovatsiooni põhitõed. Vaata ka salvestatud infotundi uue õppekava sisu ja vormi kohta ning vastuvõtutingimusi.

Kel varasemad magistriõppekavad pooleli, siis meie osakonnas saavad kaitsta bioloogia õppekava taime- ja seeneteaduse suuna üliõpilased, ökoloogia ning elustiku kaitse õppekava kõigi kolme eriala üliõpilased ja keskkonnatehnoloogia õppekava ökosüsteemide tehnoloogia eriala üliõpilased.


Magistritöö teema ja juhendaja tuleb magistrandil endale leida hiljemalt magistrantuuri esimese sügissemestri jooksul. Teema ja juhendaja valimist soovitame alustada meie osakonna töörühmade kodulehekülgedega tutvumisest. Leides soovitud teema/juhendaja tuleks temaga kontakteeruda ning seejärel soovid ühiselt läbi arutada.

Kui magistrant on jõudnud juhendajaga kokkuleppele (vajalik esimese aasta oktoobri lõpuks), siis teavitab ta sellest e-kirjaga osakonna kontorit (botaanika@ut.ee). Seejärel registreeritakse juhendaja ja teema ÕISis.

Enne magistritöö kirjutamist tutvuge kindlasti loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistritöö kirjutamise/vormistamise juhendiga.

 

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Lõpudiplom ja lilled

Ökoloogia ja maateaduste instituudi lõputööde kaitsmiste ajad 2023/24 kevadsemestril