Skip to main content

Evolutsioonilise ökoloogia töörühma tudengid

LAURA PUURA

Mina uurin, kuidas taimed indiviididena mõjutavad taimekoosluse struktuuri. Omadus, mis mind täpsemalt huvitab, on taime võsu morfoloogiline plastilisus ehk taime võime oma väliskuju vastavalt keskkonnale kohandada. Laelatu puisniidule oleme koos taimeökoloogia töörühmaga püsti pannud katseruudud just selles küsimuses selgusele jõudmiseks.


Minu juhendajaks on Hanna Kaarin Hermlin.

 


MIHKEL ANNUSVER

Minu bakalaureusetöö teemaks on uurida juurte- ja seemnetoodangu vahelist seost odral (Hordeum vulgare) ja kaeral (Avena sativa) ehk kas juurte kogus, mida odra- või kaerataimed toodavad, omab mõju saagikusele. Põllukultuuride juured on hetkel väheuuritud teema ning ka sordiaretuses teatakse teravilja juuretoodangu kohta võrdlemisi vähe. On uuringuid, mis viitavad suuremale juuretoodangule, tihedama konkurentsi tulemusena, mis omakorda viib madalama saagikuseni. Minu töö eesmärk on teada saada, kas see kehtib ka odra ja kaera puhul.


Minu juhendajaks on Susanna Vain.

#teadus #ühiskonnale

Saleh Rahimlouye Barabi kaitseb doktoritööd „Investigation of diazotrophic bacteria association with plants“

Saleh Rahimlouye Barabi kaitseb doktoritööd „Investigation of diazotrophic bacteria association with plants“
Jaga
17.06.2022
#teadus #ühiskonnale

Farzad Aslani kaitseb doktoritööd „Towards revealing the biogeography of belowground diversity“

Farzad Aslani kaitseb doktoritööd „Towards revealing the biogeography of belowground diversity“
Jaga
17.06.2022
#teadus #ühiskonnale

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“
Jaga
20.05.2022