Evolutsioonilise ökoloogia töörühma tudengid

LAURA PUURA

Mina uurin, kuidas taimed indiviididena mõjutavad taimekoosluse struktuuri. Omadus, mis mind täpsemalt huvitab, on taime võsu morfoloogiline plastilisus ehk taime võime oma väliskuju vastavalt keskkonnale kohandada. Laelatu puisniidule oleme koos taimeökoloogia töörühmaga püsti pannud katseruudud just selles küsimuses selgusele jõudmiseks.


Minu juhendajaks on Hanna Kaarin Hermlin.

 


MIHKEL ANNUSVER

Minu bakalaureusetöö teemaks on uurida juurte- ja seemnetoodangu vahelist seost odral (Hordeum vulgare) ja kaeral (Avena sativa) ehk kas juurte kogus, mida odra- või kaerataimed toodavad, omab mõju saagikusele. Põllukultuuride juured on hetkel väheuuritud teema ning ka sordiaretuses teatakse teravilja juuretoodangu kohta võrdlemisi vähe. On uuringuid, mis viitavad suuremale juuretoodangule, tihedama konkurentsi tulemusena, mis omakorda viib madalama saagikuseni. Minu töö eesmärk on teada saada, kas see kehtib ka odra ja kaera puhul.


Minu juhendajaks on Susanna Vain.

#teadus #ühiskonnale
Kuuse maa-alune osa.

Marili Sell kaitseb doktoritööd „The impact of environmental change on ecophysiology of hemiboreal tree species - acclimation mechanisms in belowground“

#teadus
Üksik puu

Järelvaadatav: "Loodusteadlased kestlikust arengust: mis värvi on tulevik?"

#teadus

Seminar: Kuno Kasak

Seminar: Kuno Kasak | Mining carbon dioxide from the atmosphere using wetland ecosystems