Ökofüsioloogia töörühma töötajad

Arne Sellin - professor, PhD (ökoloogia), e-mail: arne.sellin@ut.ee

Priit Kupper - kaasprofessor, PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia), e-mail: priit.kupper@ut.ee

Mai Kukumägi - teadur, PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia), e-mail: mai.kukumagi@ut.ee

Gristin Rohula-Okunev - teadur, PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia) e-mail: gristin.rohula@ut.ee

Eele Õunapuu-Pikas - teadur, PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia), e-mail: eele.ounapuu-pikas@ut.ee

Linda Rusalepp - nooremteadur, MSc (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia), e-mail: linda.rusalepp@ut.ee

Katrin Heinsoo - peaspetsialist, PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia), e-mail: katrin.heinsoo@ut.ee

Pille Mänd - peaspetsialist, PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia), e-mail: pille.mand@ut.ee
 

 

Carlos Pérez Carmona

Vähe-uuritud taimejuured aitavad mõista tulevikumaastiku ilmet

Carlos Pérez Carmona

Taimede maapealsete ja -aluste tunnuste tervikkäsitlus aitab hinnata muutusi tuleviku ökosüsteemides

mets

Juubelihõngulises kevadkoolis arutletakse eluteaduse mõtte arengu üle