Teadustöö botaanika osakonnas

Botaanika osakonna teadusuuringud käsitlevad taimede, vetikate ja seente elurikkust ja toimimist molekulaarsest isendi, koosluse, ökosüsteemi ja globaalse skaalani. Osakonnas viiakse läbi nii teoreetilisi kui ka rakendusteaduslikke uuringuid - viimased seonduvad peaasjalikult looduskaitsega ja populatsioonide ja koosluste optimaalse majandamisega.

Botaanika osakonna töörühmad on jagatud nelja õppetooli alla:

 

Botaanika õppetool

Õppetooli juhataja prof. Meelis Pärtel

Taimeökoloogia õppetool

Õppetooli juhataja prof. Martin Zobel

Mükoloogia õppetool

Õppetooli juhataja prof. Urmas Kõljalg

Ökofüsioloogia õppetool

Õppetooli juhataja prof. Arne Sellin