Skip to main content

Evolutsioonilise ökoloogia töörühma töötajad

KRISTJAN ZOBEL

Image

 

Minu peamiseks uurimisvaldkonnaks taim-taim interaktsioonide roll rohttaimeliikide evolutsiooniliste muutuste suunajana. Mind huvitab mil määral ja kuidas taim-taim vastasmõjud määravad oluliste elukäigutunnuste evolutsiooni; samuti kuidas (ning kas) kajastub kooslusekaaslaste koevolutsioon koosluse struktuuris. Isendite reaktsioone taim-taim interaktsioonidele võib vaadelda kui käitumuslikke kohastumusi, mis võivad olla käitujale kas kasulikud või kahjulikud, olenevalt lähima naaberisendi identiteedist. Seetõttu uurime töörühmas ka taimedevahelist kommunikatsiooni ja naaberisendite äratundmise võimet (sugulaste ja sama või erinevat liiki mittesugulaste äratundmine).


Teisteks peamisteks uurimissuundadeks on rohttaimede morfoloogiline plastilisus valguse suhtes ja Eesti haruldaste ning ohustatud rohttaimeliikide ökoloogia.
 

Vaata ka minu CV-d ja publikatsioonide nimekirja Eesti Teadusinfosüsteemist.

 


JAAN LIIRA

Image

 

Minu huviks on elurikkuse ja ökohüvede (elik looduse pakutavate väärtuste) kohanemine kaasaegsetes inimese mõjutatud või kujundatud kooslustes ja maastikes. Selleks uurin nii üksikuid liike, nende funktsionaalseid rühmi ja  ökoloogilise sünuuse, vastavalt sellele, milline on mingi ökohüve peamine kujunemismehhanism. Sellepärast huvitun ka elurikkuse ja koosluste struktuuri funktsionaalsetest seostest. Lisaks huvitun liikide ja nende ökoloogiliste rühmade ajalis-ruumiliste skaalade seoseid. Teen pingutusi liikide, koosluste ja maastike jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellega teemaga seoses osalen Horisont2020 projektis EFFECT ja juhin ETAG granti.


Vaata lisa minu kodulehelt.


Vaata ka minu CV-d ja publikatsioonide nimekirja Eesti Teadusinfosüsteemist.

#teadus #ühiskonnale

Saleh Rahimlouye Barabi kaitseb doktoritööd „Investigation of diazotrophic bacteria association with plants“

Saleh Rahimlouye Barabi kaitseb doktoritööd „Investigation of diazotrophic bacteria association with plants“
Jaga
17.06.2022
#teadus #ühiskonnale

Farzad Aslani kaitseb doktoritööd „Towards revealing the biogeography of belowground diversity“

Farzad Aslani kaitseb doktoritööd „Towards revealing the biogeography of belowground diversity“
Jaga
17.06.2022
#teadus #ühiskonnale

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“
Jaga
20.05.2022