Skip to main content

Bakalaureuseõpe botaanika osakonnas

Botaanika osakonna juurde saavad bakalaureuseõppes spetsialiseeruda bioloogia ja elustiku kaitse õppekava üliõpilased. Enne 2016/17 õppeaastat sisseastunutest ka bioloogia ja ökoloogia ning elustiku kaitse õppekavade üliõpilased.

Tutvu bioloogia ja elustiku kaitse õppekava ja vastuvõtutingimustega!

Kolme bakalaureuseõppe aasta jooksul läbivad üliõpilased aineid vastavalt oma üldisele õppekavale ja side osakonnaga tekib bakalaureusetöö teemat ning juhendajat valides. Botaanika osakonna juurde spetsialiseeruvad tudengid, kes valivad oma töö juhendajaks botaanika osakonna teadlase, õppejõu või doktorandi. Juhendaja valimist soovitame alustada meie osakonna töörühmade kodulehekülgedega tutvumisest. Leides soovitud teema/juhendaja tuleks temaga kontakteeruda ning seejärel soovid ühiselt läbi arutada.

Teema valikuga tuleks algust teha hiljemalt kolmanda õppeaasta alguses, kuid soovitatavalt juba teisel õppeaastal.

Kui üliõpilane on jõudnud juhendajaga kokkuleppele (vajalik hiljemalt kolmanda aasta septembri lõpuks), siis teavitab ta sellest e-kirjaga osakonna botaanika osakonna kontorit (botaanika@ut.ee). Seejärel registreeritakse juhendaja ja teema ÕIS-is.

Enne töö kirjutamiset tutvuge kindlasti loodus- ja täppisteaduste valdkonnas kehtiva töö vormistamise/kirjutamise juhisega.

 

#õppimine
Botaanika osakonna teadlased välitöödel vihmametsas

Doktoriõpe botaanika osakonnas

Jaga
15.12.2021
#õppimine

Välisõpingud botaanika osakonnas

Välismaal õppimas käimine, sealhulgas praktika läbimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul.

Jaga
17.11.2021
#õppimine
Botaanilised objektid kividel. Foto: Maret Gerz

Magistriõpe botaanika osakonnas

Jaga
02.11.2021