Õppetöö botaanika osakonnas

Õppetöö ÖMI botaanika osakonnas toimub kõigil kolmel astmel.


Botaanika osakonna juurde saavad bakalaureuseastmel spetsialiseeruda bioloogia ja elustiku kaitse õppekava üliõpilased. 3-aastases bakalaureuseõppes luuakse aluspõhi loodusteadustes. Lisaks laiendatakse ka üldteadmisi keemiast, matemaatikast, füüsikast ja maateadustest.Bakalaureuseastmele järgnevad 2-aastased õpingud magistritasemel. NB! Alates 2019/20 õppeaastast alustas seniste bioloogia ja ökoloogia magistriõppekavade asemel uus ühtne BIOLOOGIA JA ÖKOINNOVATSIOONI õppekava. Botaanika ja mükoloogiaga seonduvad magistritööd kaitstakse just meie osakonnas.


Pärast magistriastme lõpetamist on võimalik jätkata õpinguid doktorantuuris. Meie osakonna doktorandid läbivad botaanika ja ökoloogia õppekava kas botaanika ja mükoloogia või taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal.


Õppetööga seotud küsimuste puhul pöörduda botaanika@ut.ee või programmijuhtide poole.
Lõputööde teemad tudengitele


Lõputööde teemasid botaanika osakonnas

Veebi taustapilt

Botaanika osakonna lõputööde kaitsmised 2023

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Magistritööde eelkaitsmine 2023

Magistritööde eelkaitsmine 2023