Doktoritöö kaitsmine 20.11.2014 - KERTU LÕHMUS "Colonisation ecology of forest-dwelling vascular plants and conservation value of rural manor parks"

20. novembril 2014 algusega 10.15 aadressil Lai 40-218 kaitseb oma doktoritööd PhD kraadi saamiseks taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna doktorant Kertu Lõhmus teemal "Colonisation ecology of forest-dwelling vascular plants and conservation value of rural manor parks".

Juhendaja: vanemteadur Jaan Liira, Tartu Ülikool

Oponent: professor John-Arvid Grytnes, PhD, Bergeni Ülikool

Toimumiskoht: Lai 40-218