Loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadus- arendusprodekaanina alustab 1. septembril taimeökoloogia vanemteadur Mari Moora

Mari Moora teaduslik tegevus on olnud seotud elu ja selle evolutsiooniga seotud keskse küsimuse – liigirikkusega. Millest liigirikkus tuleneb, milleks see hea on, kuidas hoolitseda selle eest, et liigirikkus püsiks, kuidas saavutada, et inimtegevus või tegevuse puudumine liigirikkust pöördumatult ei kahjustaks. Mari Moora on juhendanud nelja kaitstud doktoriväitekirja, avaldanud enam kui 90 teaduspublikatsiooni ja kuulub oma valdkonnas maailma 1% enimviidatud teadlase hulka.

Vt lähemalt: http://www.botany.ut.ee/planteco/et/taimeokoloogia_toogrupp/taimeokoloogia_toogrupp_-_uudised.html

Dekaan Peeter Burk: “Kõigepealt tahan tänada senist prodekaani Kalle Ollit mõõtmatult suure panuse eest LOTE ja LT valdkonna edendamisel ning soovin talle edu sõbralikus naaberülikoolis.  Usun, et uus prodekaan Mari Moora suudab jätkata Kalle alustatut ja tema senine kogemus aitab meil oluliselt edendada teadus- ja arendustegevuse integratsiooni valdkonna sees ning toetab sellega meie tulemuseesmärkide saavutamist. Loodan ka tema olulisele panusele doktoriõppe arendamisel muutunud teaduspoliitilisel maastikul."

Lisainfo: Peeter Burk, LT dekaan, peeter.burk@ut.ee , tel. 737 5248