Autor:
Logo

Eestisse rajatakse esimene elurikkust toetav päikesepark

Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja taastuvenergia tootja Sunly AS on sõlminud kokkuleppe Nurme päikesepargi ehitamiseks elurikkuse näidisalana. Päikesepargi rajab Sunly, keda nõustab ELF koostöös Tartu Ülikooli maastiku elurikkuse töörühma teadlastega. Päikesepargi ehitusega soovitakse näidata head eeskuju, kuidas eri sektorid teevad koostööd keskkonnahoiu ja kestlikkuse edendamisel. 

„Elurikka päikesepargi loomine on märgiline samm Eesti taastuvenergia valdkonnas. Loodushoidlikkusel ja loodust taastavatel tavadel on peale keskkonnahüvede ka majanduslikud eelised, näiteks  hoolduskoormuse vähenemine, võimalus reguleerida paneelidevahelist temperatuuri ja loodushüved, mis toetavad põllumajandust,“ märkis ELF-i taastuvenergia huvikaitse projektijuht Ingrid Nielsen. ELF ja Sunly on ühendanud jõud, et soodustada nii pargi rajamisel kui ka hooldamisel elurikkust. „Loodame, et projektist saab edukas näide sellest, kuidas energiatootmine ja keskkonnahoidlikkus saavad üksteist toetada,“ lisas Nielsen. 

Sunly keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisvaldkonna (ESG) juhi Kristiina Esopi sõnul algab pargi ehitus juba sel aastal. „Usume, et taastuvenergiaprojektide teadlik arendamine loob võimaluse säilitada ja suurendada elurikkust päikeseparkides. Seetõttu katsetame ehitamisel ELF-i koostatud elurikkuse kava, mis on mõeldud spetsiaalselt sellele alale,“ ütles Esop.

Projekti käigus plaanitakse tagada mitmesuguste keskkonnahoidlike meetmete abil suurim kohalik liigirohkus. Päikesepargi asukoha valikul võetakse arvesse ökoloogilisi võimalusi ja piiranguid ning pargi rajamisel järgitakse kõiki kehtivaid keskkonnanõudeid ja -standardeid. Ehituse käigus luuakse elupaigad kohalikele loomadele ja taimedele, mis pakub soodsaid tingimusi elurikkuseks.

Tartu Ülikooli teadlased teevad Eesti kliimasse ja konkreetsesse piirkonda sobiva päikesepargi rajamisel seiret, koostavad optimaalsed soovitused ala kohta ning jälgivad elurikkust päikesepargis mitme aasta vältel. Lisaks teadlaste töö praktilisele väärtusele saadakse seeläbi pikema aja jooksul vajalikku infot teadustööks, mida saab tulevikus sarnastes projektides kasutada.

Lisainfo projekti kohta

Projekti nimetus: Nurme päikesepark
Asukoht: Seljametsa küla, Pärnu
Eesmärk: tagada suurim elurikkus ja keskkonnasõbralikkus
Partnerid: Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja Sunly
Projekti staatus: arendusfaasis
Projekti elluviimise aeg: viie aasta jooksul
Rahastus: Sunly, Euroopa Kliimafond (European Climate Foundation) ja Sigrid Rausingi fond (Sigrid Rausing Trust). 

Lisateave:

Ingrid Nielsen
5666 9775

ingrid.nielsen@elfond.ee
taastuvenergia huvikaitse ekspert
Eestimaa Looduse Fond

Kristiina Esop
5665 8505

kristiina.esop@sunly.ee
ESG juht
Sunly

Kuresoo villpead

Rahvusvaheline ökosüsteemide taastamise konverents toob Tartusse tipptasemel teadmised

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistavad kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Digikoristusnädal 2024

Digikoristusnädal: aeg vabaneda digiprügist