Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised botaanika osakonnas 2022

Kaitsmised toimuvad Oecologicumis, J. Liivi 2-126

Kaitsmiste ajakava ja esitatud tööd

Kellaaeg

Kaitsja

Töö pealkiri

Juhendaja(d)

Retsensent

10.15

 

Istungi sissejuhatus

 

10.20

Victoria Prins

Veeseened ja nende mitmekesisus Eesti veekogude setetes

Juhendaja Kristel Panksep, kaasjuhendaja Leho Tedersoo

Polina Degtjarenko

10.45

Karl Hendrik Tamkivi

Käsitiivaliste globaalse funktsionaalse tunnusruumi modelleerimine ja kirjeldamine

Meelis Pärtel, Carlos Pérez Carmona, Aurèle Toussaint

Sten Anslan

11.10

Merlyn Leigh Dunderdale

Krohmseente roll taimede ja herbivooride vahelistes suhetes

Kadri Koorem, Mari Moora

Jane Oja

11.35

Kati Heering

Samblike fotobiondi varieeruvus sõltuvalt keskkonnatingimustest

Inga Jüriado

Piret Lõhmus

12.00

 

PAUS

 

 

12.10

Ilona Tamm

Mulla- ja õhuniiskuse muutuste mõju arukase (Betula pendula Roth) lehtede veepotentsiaali päevasele dünaamikale

Arne Sellin

Marina Semtšenko

12.35

Raul Markus Vaiksoo

Elurikkusega arvestamine keskkonnajälgede arvutamisel

Aveliina Helm, kaasjuhendaja Triin Reitalu

Kadri Koorem

13.00

Lota Marie Aaliste

Lehtede fluktueeriv asümmeetria kui kaudne morfoloogiline meetod taimede stressi hindamiseks

Eele Õunapuu-Pikas

Katrin Rosenvald

13.25

Roland Lehemets

Jätkusuutlikkusele suunatud trendid Euroopa põllumajanduses

Aveliina Helm, kaasjuhendaja Marianne Kaldra

Siim-Kaarel Sepp

13.50  

Tööde hindamine kaitsmiskomisjoni poolt. Hinnete väljakuulutamine.

   

Kellaaeg

Kaitsja

 

Töö pealkiri

Juhendaja(d)

Retsensent

10.15

 

 

Istungi sissejuhatus

 

 

 

10.20

Oskar Rumm

 

Rohelise hiidkupra (Buxbaumia viridis) esinemise seosed kasvukoha omaduste ja keskkonnatingimustega Saaremaa asurkonnas

Piret Lõhmus, Kai Vellak

Triin Reitalu

10.50

Geili Pütsepp

 

Servamõju puiduseente kooslustele kaitstavates metsafragmentides: DNA meetoditel põhinev uuring

Kadri Runnel, Heidi Tamm

Kersti Riibak

11.20

Rufus Trepp

 


Looduse seisundi ja vaimse heaolu seosed

Juhendaja Aveliina Helm, kaasjuhendaja Triin Reitalu

Riin Tamme

11.50     Tööde hindamine kaitsmiskomisjoni poolt. Hinnete väljakuulutamine.    
mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Hääletav mees koeraga.

Kevadsemestril alustab uus ökoloogilist kirjaoskust arendav vabaaine

Veebi taustapilt

Botaanika osakonna lõputööde kaitsmised 2023