2021. aasta sügisest hakkab loodus- ja täppisteaduste valdkond maksma stipendiume üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatele

Stipendiumit hakatakse maksma alates 2021. õppeaastast loodus- ja täppisteaduste valdkonda sisseastunutele, kes on osalenud edukalt bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateaduste, informaatika, matemaatika üle-eestilistel olümpiaadidel või astronoomia lahtisel võistlusel 11.-12. klassi arvestuses ning tulnud 5 parima hulka (arvesse läheb 3 viimast aastat).


Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.  Esimesel semestril tuleb üliõpilasel stipendiumi saamiseks avaldus esitada. Kui üliõpilane on oma õppekava täitnud ja tema tulemuste kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste kogu õppeaja jooksul on vähemalt 4,0, siis pikendatakse stipendiumi saamist järgmistel semestritel automaatselt.

Loodus ja täppisteaduste õppeprodekaan Varmo Vene sõnul on valdkonnal soov toetada andekaid üliõpilasi nende õpingute perioodil, et nad saaksid täielikult õppetööle pühenduda.

Täpsemalt saab tutvuda valdkondliku stipendiumi statuudiga siin.

Lisaks stipendiumitele pakub Tartu Ülikool programmiga „Talendid Tartusse!” võimekatele Eesti noortele eneseteostuseks tavalisest mitmekesisemaid õpivõimalusi. Kokku valitakse programmi kuni 100 noort.

Programmi on oodatud kandideerima sisseastujad kes on lõpetanud gümnaasiumi aastatel 2019, 2020 või 2021 ning on gümnaasiumi jooksul (viimased kolm õppeaastat) osalenud rahvusvahelistel olümpiaadidel või Eesti olümpiaadide lõppvoorudes või eesti keele ja matemaatika riigieksami tulemused on mõlemad vähemalt 90 punkti.

„Talendid Tartusse!” programmis osalemiseks tuleks esitada taotlus hiljemalt  26. juuliks 2021. Augustis-septembris toimub projekti pääsenutel kohtumine juhendajatega, pärast mida saab soovi korral oma eelistust muuta. Projektieelistusi arvestatakse lõpliku otsuse tegemisel, kuid need ei taga kindlalt kohta meelisprojektis.

Programmi pääsejad selguvad 17. augustil 2021. Kõiki kandideerinuid teavitame tulemusest e-kirjaga.

„Talendid Tartusse!“ programmi koordineerib Tartu Ülikooli teaduskool

Imbi Rauk
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonijuht
737 5811
518 9836