JÄRELVAADATAV: Evolutsioonilise taimeökoloogia professor Marina Semtšenko räägib inauguratsiooniloengul taimede elust evolutsioonilisest vaatenurgast

Kolmapäeval, 15. märtsil kell 16.15 peab Tartu Ülikooli evolutsioonilise taimeökoloogia professor Marina Semtšenko ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Evolutsiooniline vaatenurk taimede elule“.

Ökoloogia uurib organismide ja keskkonna vahelisi suhteid. Tänu ökoloogilistele teadmistele saame ennustada, kui palju ja milliseid taime-, looma- ja mikroobiliike mingis keskkonnas kohtame, missugused on nende liikide omavahelised suhted ning millised on selles kohas aineringed. Evolutsiooniline ökoloogia tõstatab lisaküsimuse, kuidas ja miks vaatlusalused organismid üldse kunagi tekkisid ning kuidas nad tänapäeval muutuvad ja üha uute tingimustega kohastuvad. Traditsiooniliselt on evolutsioonilise ökoloogia kesksed uurimisobjektid olnud loomad, kuid järjest rohkem on hakatud samu põhimõtteid rakendama ka taimede uurimises. Evolutsiooniline vaatenurk võimaldab paremini mõista, kuidas konkurents, võitlus patogeenidega või koostöö mikroobidega on viinud tänapäevase, vormide ja elustiilide poolest mitmekesise taimeriigi tekkeni.

Inauguratsiooniloengul toob Marina Semtšenko näiteid sellest, kuidas avardab evolutsiooniline ökoloogia meie arusaama taimede kohastumuste põhjustest. Professor Semtšenko räägib, kuidas saab rakendada esialgu loomade käitumise selgitamiseks loodud teooriaid taimede konkurentsi seletamiseks, mismoodi hangivad taimed informatsiooni enda ümber kasvavatest konkurentidest ning mil viisil saame neid teadmisi tulevikus kasutada. Inauguratsiooniloengu keskmes on taimede ja mullamikroobide suhted, mis määravad suuresti kogu ökosüsteemi toimimise. Just nende suhete mitmekesisuse ja evolutsioonilise potentsiaali säilitamine võib osutuda globaalmuutuste ajastu tähtsaimaks küsimuseks.

Marina Semtšenko lõpetas Tartu Ülikooli 2004. aastal bioloogia erialal ja jätkas õpinguid magistrantuuris taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal. Aastatel 2005–2007 tegi ta doktoriõpingute ajal teadustööd Inglismaal Sussexi Ülikoolis. Oma doktoriväitekirja „Taimejuurte käitumine: reaktsioonid naabertaimedele ja füüsilistele takistustele“ kaitses ta 2008. aastal Tartu Ülikoolis. Aastatel 20072015 töötas Marina Semtšenko teadurina Tartu Ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudis ning seejärel aastatel 20152020 teaduri ja lektorina Manchesteri Ülikooli mulla- ja ökosüsteemiökoloogia laboris. 2020. aastal pälvis ta Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandi, misjärel naasis Tartu Ülikooli ning asus tööle esialgu vanemteaduri ja siis kaasprofessorina. Alates 2022. aastast on Marina Semtšenko evolutsioonilise taimeökoloogia professor.

Professor Semtšenko peamine uurimisvaldkond on taimede kohastumine eri keskkonnatingimustega. Oma praeguses teadustöös keskendub ta taimede ja mullamikroobide suhetele ning taimejuurtest eralduvate keemiliste ühendite rollile nende suhete kujundamisel. 2022. aastal pälvis ta Euroopa Teadusnõukogu grandi, mille toel hakkab oma töörühmaga uurima, kuidas on viimase sajandi jooksul toimunud muutused maakasutuses mõjutanud rohumaade taimi ja mullamikroobe ning nende võimekust kliimamuutustega kohanemisel.

Loengut saab järelvaadata videoportaalis UTTV. Rohkem infot inauguratsiooniloengute kohta on ülikooli veebilehel.

Kuresoo villpead

Rahvusvaheline ökosüsteemide taastamise konverents toob Tartusse tipptasemel teadmised

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Seminar: Eleonora Beccari

Seminar: Eleonora Beccari