Zooloogia osakond

Toomas Tammaru
osakonna juhataja
PhD (zooloogia)
+372 737 6088
J. Liivi 2-433
Elin Sild
teadusprojektide peaspetsialist 0,6 k
PhD (loomaökoloogia)
J. Liivi 2-419
Margret Sisask
õppekorralduse spetsialist 0,5 k
mag (psühholoogia)
+372 737 5835
+372 5551 9904 (5835)
J. Liivi 2-222
Eve Möls
haldusspetsialist 0,8 k
+372 737 5893
J. Liivi 2-221
Asko Lõhmus
õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia professor
PhD (loomaökoloogia)
+372 529 2015
+372 529 2015
J. Liivi 2-231
Riinu Rannap
märgalade ökoloogia kaasprofessor
PhD (loomaökoloogia)
523 2732 (3732)
J. Liivi 2-236
Taavi Virro
hüdrobioloogia kaasprofessor
PhD (hüdrobioloogia)
+372 512 2758
J. Liivi 2-234
Raul Rosenvald
säästliku metsanduse teadur
PhD (metsamajandus)
J. Liivi 2-236
Maarja Vaikre
märgalade ökoloogia teadur
PhD (loomaökoloogia)
J. Liivi 2-239
Triin Tekko
Triin Tekko
looduskaitsebioloogia teadur, bioloogia ja elustiku kaitse bak õppekava programmijuht, bioloogia ja ökoinnovatsiooni magistriõppekava programmijuht
PhD (neuroteadused)
J. Liivi 2-235
Liina Remm
looduskaitsebioloogia teadur 0,2 k
PhD (zooloogia ja hüdrobioloogia)
J. Liivi 2-235
Kadri Runnel
looduskaitsebioloogia teadur
PhD (botaanika ja mükoloogia)
J. Liivi 2-235
Maret Hobolainen
looduskaitsebioloogia nooremteadur
MSc (bioloogia ja ökoinnovatsioon)
Raido Kont
looduskaitsebioloogia spetsialist
MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia)
J. Liivi 2-236
Triin Kaasiku
looduskaitsebioloogia teadur (tööleping peatatud) 0,1 k
PhD (zooloogia ja ökoloogia)
Tuul Sepp
õppetooli juhataja, loomaökoloogia professor
PhD (loomaökoloogia)
+372 505 2501
J. Liivi 2-419
Peeter Hõrak
käitumisökoloogia professor
PhD (loomaökoloogia)
+372 737 5075
+372 514 9552 (5075)
J. Liivi 2-421
Vallo Tilgar
linnuökoloogia kaasprofessor
PhD (loomaökoloogia)
+372 737 5814
J. Liivi 2-441
Raivo Mänd
emeriitprofessor 0,75 k
knd (bioloogia)
+372 737 5070
+372 506 9849 (5070)
J. Liivi 2-431
Jaanis Lodjak
loomaökoloogia teadur
PhD (loomaökoloogia)
J. Liivi 2-434
Kairi Kiik
rakendusetoloogia teadur
PhD (zooloogia ja hüdrobioloogia)
Marko Mägi
linnuökoloogia teadur 0,1 k
PhD (loomaökoloogia)
+372 529 1997
J. Liivi 2-435
Jürgen Karvak
vooluveekogude ökoloogia nooremteadur
MSc (bioloogia ja ökoinnovatsioon)
J. Liivi 2
Riin Viigipuu
loomaökoloogia nooremteadur 0,4 k
MSc (bioloogilise mitmekesisuse kaitse)
J. Liivi 2
Ivar Ojaste
linnuökoloogia spetsialist 0,25 k
PhD (rakendusbioloogia )
J. Liivi 2
Toomas Tammaru
õppetooli juhataja, entomoloogia professor
PhD (zooloogia)
+372 737 6088
J. Liivi 2-433
Tiit Teder
entomoloogia kaasprofessor
PhD (loomaökoloogia)
J. Liivi 2-442
Toomas Esperk
selgrootute zooloogia kaasprofessor
PhD (loomaökoloogia)
J. Liivi 2-436
Erki Õunap
entomoloogia teadur
PhD (zooloogia)
J. Liivi 2-403
Ants Kaasik
biostatistika teadur
PhD (matemaatiline statistika)
J. Liivi 2-421
Robert Barry Davis
entomoloogia teadur 0,5 k
PhD (bioloogia)
J. Liivi 2-440
Virve Sõber
entomoloogia teadur
PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia)
J. Liivi 2-430
Juhan Javoiš
entomoloogia teadur 0,2 k
PhD (loomaökoloogia)
J. Liivi 2-440
Sille Holm
entomoloogia teadur 0,1 k
PhD (zooloogia)
J. Liivi 2-440
Auli Veske
entomoloogia nooremteadur
MSc (bioloogilise mitmekesisuse kaitse)
J. Liivi 2
Kerli Kuusk
entomoloogia nooremteadur
MSc (bioloogia ja ökoinnovatsioon)
J. Liivi 2
Kadri Ude
entomoloogia nooremteadur
MSc (bioloogia ja ökoinnovatsioon)
J. Liivi 2
Urmas Saarma
õppetooli juhataja, terioloogia professor
PhD (molekulaarbioloogia)
+372 737 5099
J. Liivi 2-214
Jaanus Remm
terioloogia kaasprofessor 0,1 k
PhD (loomaökoloogia)
Harri Valdmann
selgroogsete zooloogia kaasprofessor
PhD (zooloogia)
J. Liivi 2-213
Lembi Lõugas
arheozooloogia kaasprofessor 0,2 k
PhD (üldzooloogia)
J. Liivi 2
Teivi Laurimäe
molekulaarse parasitoloogia teadur
PhD (zooloogia)
J. Liivi 2-211
Ants Tull
terioloogia teadur
PhD (zooloogia ja ökoloogia)
J. Liivi 2-210
Selena Jõesuu
terioloogia nooremteadur
MSc (bioloogia ja ökoinnovatsioon)
J. Liivi 2
Anti Biedermann
parasitoloogia nooremteadur
MSc (bioloogia ja ökoinnovatsioon)
Kaari Susi
terioloogia nooremteadur 0,4 k
MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia)
J. Liivi 2
Liina Anijalg
molekulaarse parasitoloogia teadur (tööleping peatatud)
PhD (zooloogia)