Täiendusõpe botaanika osakonnas

 

Maht: 

14 EAP

Toimumiskoht: 

Tartu, sh on olemas veebitugi; osad suvepraktikumid toimuvad Tartust väljas

Hind: 

840 eurot

Tartu Ülikooli botaanika ja zooloogia osakondade poolt on koordineeritav mikrokraadiprogramm Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes.


Kliimamuutus ning looduslike elupaikade ja elurikkuse kadu on tänapäeval suurimad keskkonnaprobleemid, millele tuleb ühiselt lahendusi leida. Programm on mõeldud neile, kes soovivad teadlikumad olla kliima- ja maakasutuse muutuste mõjust elusloodusele ja kellel on soov kaasa rääkida maakasutuslikes otsustes ja tegevustes. Programmi jooksul saab täiendada ka oma teadmisi Eesti looduse mitmekesisuse ja liikide elupaiganõudluste kohta. Loenguid, seminare ja praktikume viivad läbi kõrgelt hinnatud eluslooduse mitmekesisuse ja kaitse eksperdid, sh Aveliina Helm ja Asko Lõhmus.

Sihtrühm: keskkonnaspetsialistid, ametnikud, loodusharidustöötajad, ajakirjanikud jt
Õppejõud: Kõik õppejõud on oma ala tippspetsialistid, kellel on pikaajaline teadus- ja õppetöö tegemise kogemus (Aveliina Helm, Asko Lõhmus, Riinu Rannap, Ene Kook, Toomas Esperk, Harri Valdmann).
Ajakava: Pool õppetöö mahust toimub sügissemestril (Globaalmuutuste ja Looduskaitsebioloogia kursus, kokku 7 EAPd) ja teine pool kevadsemestril (looduse tundmise sise- ja välipraktikumid, kokku 7 EAPd). Kõik õppematerjalid on kättesaadavad veebis. NB! Suvepraktikumide läbimiseks on kohal käimine vajalik.
Sügissemestri toimumisajad Globaalmuutuste ainel: 19 oktoober – 16 detsember (2 akadeemilist tundi esmaspäeval ja kolmapäeval; veebitoega), Looduskaitsebioloogia ainel: 3 november – 8 jaanuar (2 akadeemilist tundi teisipäev, kolmapäev ja reede; veebitoega).


Täpsema info programmi kuuluvate ainete kohta leiad registreerumise lehe lingil „Õppeainete loend“.


Õpiväljundid: Programmi läbinud täiendõppija:

teab globaalmuutuste olemust ning seda põhjustavaid tegureid;
teab Maa süsteemide seisundi võtmeindikaatoreid;
oskab hinnata kliimakriisi ja elurikkuse kao mõju looduskeskkonnale, ökosüsteemiteenustele ning inimühiskondadele;
tunneb globaalmuutuste leevendamiseks vajalikke rahvusvahelisi leppeid ning orienteerub erinevates tegutsemisvõimalustes.
teab, kuidas on praktilise looduskaitsega seotud evolutsioonibioloogia, populatsioonibioloogia, maastikuökoloogia ja füsioloogia;
teab looduskaitsebioloogias kasutatavate mudelite tüüpe ning põhilisi kasutusvõtteid ja -võimalusi;
orienteerub looduskaitsegeneetika ja -demograafia terminites ning on suuteline mõistma asjakohaste analüüside loogikat;
teab looduskaitse rakendusvõimalusi ning tunneb Eesti looduskaitseametkondade ülesehitust ja funktsioone.
tunneb Eesti looduses esinevaid peamisi taime-, seene- või loomaliike, teab nende elupaiganõudlusi.
 tunneb Eestis kaitstavaid loodusobjekte.

Nõuded lõpetamiseks: Programmi kuuluvate ainete läbimine.

 

REGISTREERU MIKROKRAADIPROGRAMMI!

Triin Tekko
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur, bioloogia ja elustiku kaitse bak õppekava programmijuht, bioloogia ja ökoinnovatsiooni magistriõppekava programmijuht
J. Liivi 2-235
Programmijuht
Triin Tekko
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur, bioloogia ja elustiku kaitse bak õppekava programmijuht, bioloogia ja ökoinnovatsiooni magistriõppekava programmijuht
J. Liivi 2-235