Magistritööde eelkaitsmine 2023

Magistritööde eelkaitsmised ja esimese aasta magistrantide magistritöid tutvustavad ettekanded toimuvad kolmapäval, 10. mail kell 10.15 J. Liivi 2 - 126.

 

Esimese aasta magistrantide ettekanded

10:15-10:30 (10 ettekanne + 5min küsimused)
Daria Panasiuk - Siluri-vanuselised vetikafossiilid Kalana Lagerstätte’s.

10:30-10:45
Taavi Reinthal - Hariliku kuuse kasvu ja vaiguvoolu seosed viljakates kasvukohatüüpides

10:45-11:00
Ilona Tamm - Taime veestaatuse mõju puude vee- ja gaasivahetusele keskkonna manipulatsiooni katses.


Magistritöö eelkaitsmine

11:00-11:20 (15min ettekanne+ 5min küsimused)
Ekaterina Rozantseva - Helviksammalde liigirikkust ning koosseisu mõjutavad tegurid Eesti salumetsades

11:20-11:40
Mihkel Annusver - Kasvutiheduse mõju odra- ja kaerataimede juurtetoodangule ning saagikusele liigiti ja sorditi

11:40-12:00
Laura Puura - Taimede morfoloogilise plastilisuse mõju taimekoosluse mitmekesisusele: 4-aastane püsiruudukatse Laelatu puisniidul. 

12:00-12:20
Mihhail Brodski - Suurendatud õhu- ja mullaniiskuse mõju arukase ja hariliku kuuse lehtede ja peenjuurte seenekooslusele.

12:20-12:40
Maitrii Olesk - Peipsi järve fütoplanktoni koosluse muutused seoses kliimamuutustega

12:40-13:00
Anne-Liia Maido - Perekonna vahelik liigid Eestis ja neil parasiteerivatest üleniidikutest

Bioloogia ja elustiku kaitse õppekava tudeng ja Tiksu lahtiste uste päeval mikroskoobi taga

Ökoloogia ja maateaduste instituudi õppekavade infotunnid

Veebi taustapilt

Botaanika osakonna lõputööde kaitsmised 2024

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“