Magistritööde eelkaitsmine 2023

Magistritööde eelkaitsmised ja esimese aasta magistrantide magistritöid tutvustavad ettekanded toimuvad kolmapäval, 10. mail kell 10.15 J. Liivi 2 - 126.

 

Esimese aasta magistrantide ettekanded

10:15-10:30 (10 ettekanne + 5min küsimused)
Daria Panasiuk - Siluri-vanuselised vetikafossiilid Kalana Lagerstätte’s.

10:30-10:45
Taavi Reinthal - Hariliku kuuse kasvu ja vaiguvoolu seosed viljakates kasvukohatüüpides

10:45-11:00
Ilona Tamm - Taime veestaatuse mõju puude vee- ja gaasivahetusele keskkonna manipulatsiooni katses.


Magistritöö eelkaitsmine

11:00-11:20 (15min ettekanne+ 5min küsimused)
Ekaterina Rozantseva - Helviksammalde liigirikkust ning koosseisu mõjutavad tegurid Eesti salumetsades

11:20-11:40
Mihkel Annusver - Kasvutiheduse mõju odra- ja kaerataimede juurtetoodangule ning saagikusele liigiti ja sorditi

11:40-12:00
Laura Puura - Taimede morfoloogilise plastilisuse mõju taimekoosluse mitmekesisusele: 4-aastane püsiruudukatse Laelatu puisniidul. 

12:00-12:20
Mihhail Brodski - Suurendatud õhu- ja mullaniiskuse mõju arukase ja hariliku kuuse lehtede ja peenjuurte seenekooslusele.

12:20-12:40
Maitrii Olesk - Peipsi järve fütoplanktoni koosluse muutused seoses kliimamuutustega

12:40-13:00
Anne-Liia Maido - Perekonna vahelik liigid Eestis ja neil parasiteerivatest üleniidikutest

Veebi taustapilt

Botaanika osakonna lõputööde kaitsmised 2023

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Tüdruk kirjutab

Reaalteaduste doktorantide konverents 2023