Skip to main content

Teadustöö botaanika osakonnas

Botaanika osakonna teadusuuringud käsitlevad taimede, vetikate ja seente elurikkust ja toimimist molekulaarsest isendi, koosluse, ökosüsteemi ja globaalse skaalani. Osakonnas viiakse läbi nii teoreetilisi kui ka rakendusteaduslikke uuringuid - viimased seonduvad peaasjalikult looduskaitsega ja populatsioonide ja koosluste optimaalse majandamisega.

Botaanika osakonna töörühmad on jagatud nelja õppetooli alla:

 

Botaanika õppetool

Taimeökoloogia õppetool

Mükoloogia õppetool

Ökofüsioloogia õppetool

#teadus

Seminar: Dr. Giulia Cheloni

Seminar: Dr. Giulia Cheloni
Jaga
27.04.2022
#teadus #ühiskonnale
Algal cells were captured into agglomerates in all samples of (doped) rare earth oxides and rare earths in the dissolved form.

Elise Joonas kaitseb doktoritööd „Evaluation of metal contaminant hazard on microalgae with environmentally relevant testing strategies"

Jaga
14.04.2022
#õpetamine #teadus
Stuudio

Reaalteaduste doktorantide konverents „The Art of Giving a Popular Science Talk“ toimub 19.-20. mail 2022

Jaga
01.04.2022