Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Viimati uuendatud 24. aprillil 2022 (info ajakohastamine).

Tartu Ülikool on alates sõjategevuse puhkemisest Ukrainas tegelenud aktiivselt nii enda Ukraina kodanikest töötajate ja üliõpilaste abistamisega kui ka ettevalmistustega Ukrainast saabuvate põgenike vastuvõtuks.

 • 2022/2023. õppeaastal asus Tartu Ülikoolis tasuta õppima 205 ukrainlasest tudengit ja varasemast on siin 70 üliõpilast.
 • Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks asutas ülikool veebruari lõpus stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi. Fondi esimene taotlusvoor lõppes 15. märtsil ja teine taotlusvoor 15. oktoobril.  Ettevõtete, eraisikute ning Kanada ja USA väliseestlaste kogukonna abiga on aasta jooksul fondi kogutud ligi 117 000 eurot ja välja antud 113 stipendiumi.  
 • Uus stipendiumivoor algab plaani kohaselt 15. veebruaril 2023, kuid seda saab teha ainult piisavate vahendite olemasolul. Detsembris tegi õppeprorektor Aune Valk videopöördumise Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi teemal. 
 • Ka väike annetus on Ukraina üliõpilastele suureks abiks! Kutsume kogu ülikooliperet tegema annetusi Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi ja jagama infot fondi kohta. Ava makselahendus QR-koodiga või tee (püsi)annetus Tartu Ülikooli sihtasutuse veebilehel

 

 
 • Lisaks võimalusele taotleda toetust stipendiumifondist saavad kõik 2022. õppeaastal alustavad esimese ja teise õppeastme ukrainlastest välisüliõpilased ühekordset toetust 500 euro ulatuses. Üliõpilasi on teavitatud, kuidas nad saavad ühekordset toetust taotleda.
 • Senat lõi Ukraina kodanikest üliõpilastele 2022. aastal võimaluse taotleda vajaduspõhist eritoetust. 
 • Ülikool pakub töökohti Ukrainast saabuvatele akadeemilistele töötajatele ja lisaks toetatakse Ukraina teadlaste lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides.
 • Ajakohast õppeinfot leiab ingliskeelselt veebilehelt ut.ee/ukraine.

Sõjas kannatanuid on võimalik toetada mitme algatuse kaudu.

 • Annetuste tegemine

 • Abi pakkumine

  • Ukraina inimeste aitamise sooviga saab helistada riigiinfo telefonile 1247. 

  • Tartu linna veebilehele on kokku koondatud info, kuidas on võimalik osutada abi Ukraina rahvale.

  • Eesti Pagulasabi kaudu saab toetada humanitaarabi andmist Ukrainas kohapeal. 

  • Kodanikualgatusena ja humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna töötajate kaasabil on loodud avalik Facebooki grupp „Aitan kaitsta ‒ teeme koos varjevõrke“. Ettevõtmise põhieesmärk on korraldada üleriigilised talgud, et valmistada Ukraina relvajõududele maskeerimisvõrke.

Ülikool pakub oma liikmetele keerulisel ajal igakülgset tuge. Nõustamisvõimalusi otsitakse juurde ja nimekiri täieneb jooksvalt.

 • Üliõpilased saavad psühholoogilist tuge ülikooli nõustamiskeskusest. Selleks tuleb registreerida end veebivormi kaudu. Nõustamine toimub eesti, inglise ja vene keeles.
 • Ülikooli töötajad saavad psüholoogilist tuge töötajate nõustaja-kaplanilt Tõnu Lehtsaarelt aadressil tonu.lehtsaar@ut.ee. Pöörduda võib eesti, inglise ja vene keeles.
 • Infot teistest nõustamisvõimalustest leiab ülikooli veebilehelt. 
 • Ülikoolipere on suur ja meie kõrval võib olla inimesi, keda toimunu väga lähedalt ja isiklikult puudutab. Üks viis, kuidas igaüks meist saab selles olukorras aidata, on märgata teise inimese muret ja pakkuda esmast psühholoogilist tuge.

Ülikool pakub töökohti ka Ukrainast saabuvatele akadeemilistele töötajateleEesti Teadusagentuuri (ETAg) uute meetmetega toetatakse Eestisse saabuvate Ukraina teadlaste osalemist uurimisrühmade töös ja nende lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides. Tartu Ülikooli saab ajutiselt tööle võtta 19 Ukraina teadlast.

Lisaks toetatakse Ukraina teadlaste lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides kuni kolmeks kuuks, et tutvustada neile meie teadustöö korraldust, avardada nende võimalusi end ametialaselt täiendada ning soodustada koostööd kahe riigi teadlaste vahel. 

Tartu Ülikooli akadeemilistele positsioonidele kandideerida soovijatel palume kirjutada ukraina@ut.ee.

Vaata lisaks:

 
 • Ülikoolipere Ukraina kodanikest liikmete jaoks on erakorraliste küsimuste lahendamisel esmane kontaktisik rahvusvahelise koostöö juht Kristi Kerge (+372 529 7677). Kirjalikud päringud palume saata meiliaadressile ukraina@ut.ee.
 • Õppetööd ja vastuvõttu puudutav teave on koondatud ülikooli ingliskeelsele veebilehele.
 • Ukrainast saabuvatel inimestel palume ametkondlikeks asjatoimetusteks pöörduda esmajoones Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse poole.
 • Tartu linna kodulehelt saab teavet praktiliste juhiste kohta.
 • MTÜ Ukraina Maja ühendab ukrainlaste kogukonda Tartus ja mujal Eestis ning aitab luua sidemeid kohalike ja äsja saabunud ukrainlaste vahel. MTÜ pakub ukraina kogukonnale Eestis näiteks teabetuge ning koordineerib Ukraina ja ukrainlaste toetuseks mõeldud kultuuri- ja sotsiaalalgatusi.
 

Jälgi ajakohast infot julgeolekuolukorra kohta ka Välisministeeriumi kodulehelt. Ukraina inimeste aitamise sooviga saab helistada riigiinfo telefonile 1247.

Meediapäringud palume saata meiliaadressile avalik@ut.ee.

e-kiri

PPA kinnitab, et Tartu Ülikoolile saadetud pommiähvardus on petukiri

Tartu Ülikool, arvutikasutaja

Välisveebi menüüvaade ja otsing on saanud uue välimuse

peahoone_tuledes _ Andres Tennus .jpeg

Eestikeelne ülikool saab 103-aastaseks