Teadusprorektori tegevusvaldkond

Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
Krista Aru
direktor
PhD (kultuuride uuringud)
+372 737 5700
r 188
Liisi Lembinen
arendusdirektor
MA (ajalugu)
+372 737 5704
+372 520 9086 (5704)
r 187
Greete Lepik
Ameerika Nõukogu haridusprogrammide koordinaator
MA (usuteadus religioonipedagoogika alal)
+372 737 5714
r 355
Külli Põhjala
massneutraliseerimiskeskuse spetsialist
+372 737 5743
r 103
Meelis Friedenthal
Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo kaasprofessor 0,5 k
dr. theol.
Janika Päll
Helleno-Nordica projektijuht 0,2 k
PhD (klassikaline filoloogia)
Lilian Neerut
erialainfotalituse juhataja
MA (infokorraldus)
+372 737 5733
r 313
Signe Bachmann
referent
MA (infokorraldus)
matemaatika ja informaatika, sporditeadused, õigusteadus, eestikeelsed e-õpikud
+372 737 5729
r 313
Vilve Seiler
referent, infopädevuse koordinaator 0,8 k
mag (kirjalik tõlge)
haridusteadus, politoloogia, ühiskonnateadused, psühholoogia, infopädevuse koolitused
+372 737 5729
r 313
Pille Naggel
referent
kliiniline meditsiin, peremeditsiin ja rahvatervishoid, bio- ja siirdemeditsiin, farmaatsia, hambaarstiteadus
+372 737 5780
r 313
Ivika Pall
referent
bioloogia, geograafia, geoloogia, keskkonnateadused, füüsika, keemia, tehnoloogia
+372 737 5780
r 313
Elo Tõnisoo
referent
keeleteadus, kirjandusteadus, ajalugu, etnoloogia, folkloristika, filosoofia, semiootika, usuteadus
+372 737 5780
r 313
Svea Kaseorg
erialainfo spetsialist
+372 737 5780
+372 737 5729
r 313
Eda-Riin Tuuling
Eda-Riin Tuuling
erialainfo spetsialist (tööleping peatatud) 0,5 k
MA (soome-ugri keeled)
Olga Einasto
osakonna juhataja
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 5774
+372 553 7982
r 365
Maria Luštšik
raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) juhataja 0,5 k
+372 737 5778
r 363
Olga Šarova
raamatukoguhoidja (tööleping peatatud)
Kalju Kill Kask
süsteemiadministraator
+372 737 5712
+372 515 3427 (5712)
r 305
Anneli Sepp
raamatukogu infosüsteemi peahaldur 0,5 k
+372 737 5787
+372 552 1498 (5787)
r 302
Jaana Mäesalu
digitaliseerimise spetsialist
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
+372 737 5726
r 227
Lilia Külv
erialaraamatukogude peaspetsialist
+372 737 5768
r 270
Marika Meltsas
elektrooniliste andmebaaside peaspetsialist 0,5 k
+372 737 5720
r 265
Kaisa Kauksi
raamatukoguhoidja
MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)
+372 737 5753
r 285
Ave Teesalu
raamatukoguhoidja 0,5 k
MA (klassikaline filoloogia)
+372 737 5745
r 181
Malle Ermel
raamatukoguhoidja
+372 737 5745
+372 5552 2452 (5744)
r 181
Laura Laanisto
raamatukoguhoidja
MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)
+372 737 5739
r 179
Siret Rutiku
grandikeskuse juhataja
PhD (saksa keel ja kirjandus)
+372 5342 0639
Raekoja plats 9-301
Dmitry Denisov
teadus- ja arendustegevuse jurist
mag. iur. (õigusteadus)
+372 737 6194
Raekoja plats 9-302
Vallo Mulk
rahvusvahelise teaduskoostöö peaspetsialist
MSc (loodusvarade kasutamine ja kaitse)
osalemine EL teaduse ja innovatsiooni partnerlustes (KIC, FET, JPI, JTI, cPPP, Cofund) ning rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide ja teadustaristute (ESFRI) koostööalgatustes
+372 737 6189
+372 5695 0955
Raekoja plats 9-302
Kaire Kallak
sekretär-infospetsialist
inimuuringute eetika komitee sekretär
+372 737 6215
Raekoja plats 9–316

Statistika ja analüüs

Karin Org
teadus- ja arendustegevuse vanemanalüütik
teadus- ja arendustegevuse statistika ja analüüs, sh baasfinantseerimise alusandmed ning T&A evalveerimine
+372 737 6525
Raekoja plats 9-305a
Kalmer Lauk
teadus- ja arendustegevuse analüütik
teadus- ja arendustegevuse statistika ja analüüs, ETISe publikatsioonide kinnitamine ja teaduskollektsioonide rahastuse koordineerimine, rahastusvõimaluste andmebaas Research Professional
+372 737 6532
Raekoja plats 9-305a

Projektikirjutamine

Hector Pagan
Hector Charles Pagan
projektikirjutamise meeskonna juht 0,5 k
MPA (avalik haldus)
+372 737 6582
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
  • Public/ NGO Management
  • Third Sector (theories/practice)
  • Civil Society
Gea Kiisk
assistent 0,5 k
+372 737 6593
Raekoja plats 9–308
Eveli Kuuse
vanemgrandinõustaja (tööleping peatatud)
MA (rahvusvahelised suhted)

Rahastusmeetmete koordineerimine

Egle Rummel da Costa
välisrahastuse koordinaator
MA (kasvatusteadused)
Erasmus+, Nordplus, Loov Euroopa, Välisministeeriumi arengukoostöö programm
+372 737 6108
Raekoja plats 9-305
Kadi Erik
välisrahastuse koordinaator
MA (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)
Euroopa Komisjoni teadusvaldkonna projektid, EIT Health, EIT Urban Mobility, EIC, EIE, CEF, LIFE, Euroopa Horisont, NordForsk
+372 737 6273
Raekoja plats 9–305
Eleri Pihlapuu
välisrahastuse koordinaator
MA (ajalugu)
EMP ja Norra finantsmehhanismid, Interreg, USA rahastus, sh NIH, jm teadusvaldkonna välislepingud
+372 737 6390
Raekoja plats 9–305
Anne Tenno
struktuurivahendite koordinaator
Teaduse tippkeskused; RITA; Mobilitas Pluss tippteadlase toetus, järeldoktoritoetus, tagasipöörduva teadlase toetus; Personaalse uurimistoetuse järeldoktori grant
+372 737 5617
(5617)
Raekoja plats 9-306
Berit Niin
riigisisese rahastuse koordinaator
teadusvaldkonna toetused, sh Personaalse uurimistoetuse rühmagrandid, stardigrandid, otsingugrandid; Mobilitas Pluss koolitused ja õppevisiidid teadlastele, MOBERC toetused, ERA NET, Fenno-Ugria
+372 737 5614
Raekoja plats 9-304a
Kadri Põldsaar
riigisiseste projektide koordinaator
Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) peaadministraator ülikoolis, teadusvaldkonna toetused, sh Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm (KIK), Eesti keel ja kultuurimälu programm (EKKM), Eesti keeletehnoloogia programm (EKT), Eestikeelse terminoloogia programm, konverentsitoetused, kõrgkooliõpikud
+372 737 6192
Raekoja plats 9-304a
Jaak Kask
struktuurivahendite koordinaator
institutsionaalse arendusprogrammi ASTRA ja Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri projektid, tuumiktaristu toetused, TÜ teadustaristu fond
+372 737 5608
Raekoja plats 9-306
Inga Varamäe-Tamm
riigisisese rahastuse koordinaator
teadus- ja õppevaldkonna teenused, sh hankepakkumused ja hinnapakkumised ning PRIA toetused (Euroopa Merendus- ja Kalandusfond)
+372 737 5616
Raekoja plats 9-306
Iige Maalmann
struktuurifondide koordinaator
„Tartu Ülikooli Astra projekt PER ASPERA“ maksetaotluste esitamine ja päringutele vastamise koordineerimine, Õiglase Ülemineku Fondi teadus- ja haridusmeede. Riigisisene rahastus: teenusprojektid; õppevaldkonna toetusprojektid
+372 737 6195
Raekoja plats 9–304a
Laura Tomson
välisrahastuse koordinaator
Euroopa Horisont; Horisont 2020 ERC, MSCA; EIT Manufacturing; CELSA, EFSA, CERN
+372 737 6193
Raekoja plats 9–305
Oliivika Zeiger
välisrahastuse koordinaator
Euroopa Horisont, Euroopa Komisjoni teadusvaldkonna projektid
+372 5345 6349
+372 737 5619
Raekoja plats 9–305
Annela Oona
struktuurivahendite koordinaator
MA (kultuurikorraldus)
Dora Pluss, kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, õpetajakoolituse erialastipendiumid
+372 737 6539
Raekoja plats 9-304a
Kadri Oja
välisrahastuse projektide koordineerija (tööleping peatatud)
Kristel Reim
ettevõtluskoostöö juht
MSc
+372 5342 4023
Narva mnt 18-4003
Dorel Tamm-Klaos
koostööprotsesside juht
PhD (majandusteadus)
+372 507 6770
Narva mnt 18-4003
Triinu Lööve
projektijuht
MA (juhtimis- ja digikommunikatsioon)
+372 737 4807
Narva mnt 18-4009
Meeri Visnapuu
ettevõtetega partnersuhete juht
PhD (keskkonnatehnika)
+372 512 0845
Narva mnt 18-4006
Reet Adamsoo
intellektuaalse omandi valdkonna jurist
+372 737 6202
+372 504 0719 (6202)
Narva mnt 18-4008B
Aitel Käpp
turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 737 6531
+372 508 6478 (6531)
Narva mnt 18-4008C
Jane Luht
tehnoloogiasiirde juht 0,2 k
+372 737 4804
+372 529 7956 (4804)
Narva mnt 18-4004
Aivar Pere
Aivar Pere
ettevõtluse nõustaja 0,9 k
+372 737 4810
+372 515 8498
Narva mnt 18-4007
Riin Prikk
ettevõtlussuhete koordineerija
+372 737 4805
Narva mnt 18-4011
Ülle Jagomägi
ettevõtlussuhete juht
+372 737 4888
+372 5333 0227 (4888)
Narva mnt 18-4006
Adrien Hanouar Renaudo
bioloogia, meditsiini ja keemia valdkondlik ekspert 0,5 k
+372 737 6546
Narva mnt 18-4006
Alina Paas
intellektuaalomandi analüütik
MA (infotehnoloogiaõigus)
Narva mnt 18-4009
Maris Koka
ettevõtlussuhete spetsialist
MA (vaba aeg, turism ja keskkond)
Narva mnt 18-4006