Seminar: Annika Joy Meitern

“Water movement in trees“ 

Summary: Water transport from roots to leaves is essential for plants to keep up photosynthesis, grow and survive. Water moves through water-conducting tissue called xylem. The main driving force for long-distance water transport in the xylem is transpiration, but also xylem sap ionic content affects it on a short time scale. 


NB! Vastavalt praegu kehtivatele suunistele peavad kõik seminaril osalejad kandma maski.

NB! According to the current guidelines, everybody who will participate in the seminar must wear a mask. 

Carlos Pérez Carmona

Vähe-uuritud taimejuured aitavad mõista tulevikumaastiku ilmet

Carlos Pérez Carmona

Taimede maapealsete ja -aluste tunnuste tervikkäsitlus aitab hinnata muutusi tuleviku ökosüsteemides

mets

Juubelihõngulises kevadkoolis arutletakse eluteaduse mõtte arengu üle