Annika Joy Meitern kaitseb doktoritööd „Impact of potassium ion content of xylem sap and of light conditions on the hydraulic properties of trees“

29. märtsil kell 15.00 kaitseb Annika Joy Meitern taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd „Impact of potassium ion content of xylem sap and of light conditions on the hydraulic properties of trees“ („Ksüleemimahla kaaliumioonide sisalduse ja valgustingimuste mõju puude hüdraulilistele omadustele“).

Juhendaja:
prof. Arne Sellin, Tartu Ülikool

Oponent:
prof. Elisabetta Oddo, Palermo Ülikool (Itaalia)

Kokkuvõte
Vee transport juurtest lehtedesse on taime ellujäämiseks oluline, kuna mõjutab taime süsiniku omastamist ja teisi elutähtsaid funktsioone. Vesi liigub juurtest lehtedesse mööda juhtkudet, mida nimetatakse ksüleemiks. Ksüleemi veetranspordivõimet iseloomustab hüdrauliline juhtivus. Taimes liikuv vesi sisaldab alati selles lahustunud aineid, mistõttu nimetatakse seda ksüleemimahlaks. Vee transpordi käivitab aurumine lehestiku pinnalt, mida lühikeses ajaskaalas mõjutab ka ksüleemimahla ioonide sisaldus. Doktoritöö käsitleb ksüleemimahla kaaliumioonide sisalduse, valgustingimuste mõju ja hüdraulika omavahelisi seoseid kiirekasvulistel lehtpuudel nagu hübriidhaab ja arukask. Töö on läbi viidud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna segametsas ning Rõkal asuval metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise katsealal (FAHM). Töös käsitlen hüdrauliliste ja ksüleemimahla parameetrite ööpäevast muutumist, puukoore eemaldamise ehk floeemi sälkamise mõju hüdraulilise juhtivusele ja ksüleemimahla omadustele, valguse kvaliteedi ja intensiivsuse mõju lehe ning oksa hüdraulilisele juhtivusele. Doktoritöös tõestasin ksüleemimahla ioonide sisalduse mõju katsealuste liikide hüdraulilisele juhtivusele. Leidsin, et suurenenud ksüleemimahla kaaliumioonide sisaldus suurendab hüdraulilist juhtivust, mis avardab meie teadmisi K+ osalusest taimede veevahetuse regulatsioonis. Samuti kattusid hübriidhaava ksüleemimahla ioonide sisalduse ja hüdraulilise juhtivuse ööpäevased rütmid. Floeemi sälkamine mõjutas hübriidhaava hüdraulilist juhtivust ja gaasivahetust, kuid mitte ksüleemimahla omadusi. Valgus mõjutas mitmel eri viisil ksüleemimahla kaaliumioonide sisaldust ja oksa hüdraulilist juhtivust. Nii valgustingimused kui ksüleemimahla ioonide sisaldus mõjutavad oluliselt lehtpuude veetranspordivõimet. Kaaliumioonide sisalduse muutmise teel saavad taimed muutuvates keskkonnatingimustes optimeerida lehtede veevarustust, saavutamaks tasakaalustatud veebilanssi.

Orhidee

1.–10. märtsini toimub Tartu Ülikooli botaanikaaias orhideenäitus

Carlos Pérez Carmona

Taimede maapealsete ja -aluste tunnuste tervikkäsitlus aitab hinnata muutusi tuleviku ökosüsteemides

mets

Juubelihõngulises kevadkoolis arutletakse eluteaduse mõtte arengu üle