Skip to main content

Taimeökoloogia töörühm

Taimekoosluste mitmekesisus ja selle muutumine looduses, samuti aga inimese mõjutusel, on teadlasi köitnud aastakümneid. Samas on mitmekesisuse mõistmises veel olulisi lünki. Ehkki me teame suhteliselt hästi seda, kuidas varieerub taimekoosluste mitmekesisus ruumis, ei tunne me tihtipeale varieerumise põhjuseid. Millised on peamised ‚ansamblireeglid’ looduslikes kooslustes, st. milliste põhimõtete järgi on kooslused ‚kokku pandud’? Millist rolli mängivad ökoloogilised seosed liikide vahel nagu konkurents, sümbioos jms? Meie uurimistöö on valdavalt pühendatud kahele organismigrupile – taimedele ja arbuskulaar-mükoriissetele (AM) seentele.

Taimeökoloogia töögrupp uurib liigirikkuse mustreid ja ansamblireegleid erinevalt majandatud metsa- ja niidukooslustes. Koosluste varieerumise põhjuste otsimisel oleme viimastel aastatel üha suuremat tähelepanu pööranud kõige levinumale taimede ja seente vahelisele sümbiootilisele kooselule – arbuskulaarsele mükoriisale (AM) – mis esineb ligi 80% maismaataimedel. Kas taimekoosluste koosseis ja mitmekesisus sõltuvad kuidagi AM seentest? Kas taimede ja AM seente liigirikkuse mustrid looduses on omavahel seotud? Siit edasi hargnevad veelgi suureskaalalisemad küsimused – näiteks milline on üleüldse AM seente mitmekesisus ja geograafia maailmas? Kas invasiivsed taimeliigid sõltuvad mükoriisast?

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks.

Töörühma koduleht

 

 

 

#teadus #ühiskonnale

Saleh Rahimlouye Barabi kaitseb doktoritööd „Investigation of diazotrophic bacteria association with plants“

Saleh Rahimlouye Barabi kaitseb doktoritööd „Investigation of diazotrophic bacteria association with plants“
Jaga
17.06.2022
#teadus #ühiskonnale

Farzad Aslani kaitseb doktoritööd „Towards revealing the biogeography of belowground diversity“

Farzad Aslani kaitseb doktoritööd „Towards revealing the biogeography of belowground diversity“
Jaga
17.06.2022
#teadus #ühiskonnale

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“
Jaga
20.05.2022