Skip to main content

Reaalteaduste doktorantide konverents „The Art of Giving a Popular Science Talk“ toimub 19.-20. mail 2022

Pärast kaheaastast Covid pausi toimub järjekorras üheteistkümnes reaalteaduste doktorantide konverents-seminar Tartust väljas looduskaunis kohas Voore Puhkekeskuses.

Konverentsi eesmärgiks on arendada osalejate teaduskommunikatsiooni oskusi, treenida doktorante esitama oma tööd ja eriala reaalteaduste haridusega tavakuulajale köitvalt, arusaadavalt ja lühidalt.

 

"Oma doktoritöö teema võib ju tunduda kuitahes igav, aga nüüd tuleb seda esitleda kui maailma kõige põnevamat ja elu edasiviivamat. Teised doktorandid peavad tundma kadedust - just seda oleks ma ise teha tahtnud! Siht on valdkonna doktorantide koostöö arendamine, tulevase teadlaskonna ja ühiskonna ning meedia sidususe suurendamine," ütleb konverentsi peakorraldaja EPMÜ professor Kalle Olli.
Image